ปลาบู่ทอง
พิกุลทอง พรานกับลูกเศรษฐี จำปาสี่ต้น กำพร้าไหคำ  
ขอบคุณสื่อจาก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
จัดทำโดย นายปริญญา ทองบุญเหลือ พนักงานราชการครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์